Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

niversand
6458 1e89 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viahumane humane
niversand
6842 adfd 390
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach viahumane humane
niversand
3928 020f 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viabeinthe beinthe
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viabeinthe beinthe
7307 19b3 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viabeinthe beinthe
6015 9c58 390
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viabeinthe beinthe
niversand
8068 cf35 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
niversand
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
niversand
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
niversand
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted fromartfucksme artfucksme vianowelovestory nowelovestory

June 11 2015

niversand
niversand
2188 5faa 390
niversand
7258 2abd 390
niversand
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
niversand
ile razy na dzień masz ochotę by ktoś przyszedł i powiedział, że wszystko się ułoży, że doskonale wie jak on się czuje i nie czuje się dobrze, że czuje się równie źle i tęskni. Ile razy?
— no właśnie..
niversand
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
niversand
9374 1024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl